POOLS LEVENDE TALEN

 

De Sectie Pools is op 11 april 2015 als onderdeel van Levende Talen in het leven geroepen. Op deze manier behoort het Pools van nu af aan tot de talen die in de Nederlandse maatschappij een rol van betekenis spelen en die deel kunnen uitmaken van onderwijsprogramma’s.

 

Wij willen een platform worden voor de talrijke Poolse verenigingen in Nederland die als doel hebben het onderwijsniveau en de promotie van de Poolse taal in dit land op een hoger niveau te tillen.
Graag helpen wij respect op te bouwen voor onze taal en cultuur in een tweetalige dialoog.
Uw medewerking is meer dan welkom.

 

Graag betuigen wij onze dankbaarheid aan de medewerkers van de opleiding Slavistiek van de Universiteit van Amsterdam onder leiding van prof. dr. Ellen Rutten, evenals aan prof. dr. Wim Honselaar voor diens steun aan ons project vanaf het begin. Speciale dank gaat uit naar dr. Alla Peters-Podgaevskaja: zij maakte de brug tussen de organisatie Levende Talen en de Sectie Pools.
Dank ook aan de docenten die verenigd zijn in Levende Talen, onder leiding van mevr. Judith Richters, voor de vriendelijke ontvangst en voor de aangename sfeer die onze samenwerking van in het begin kenmerkte.

 

Wij zijn er ons allen goed van bewust dat ons nog veel werk te wachten staat om de Poolse taal, en tegelijk de Poolse cultuur, daadwerkelijk te populariseren. Wij zijn er echter van overtuigd dat het enthousiasme en de creativiteit van twee generaties liefhebbers van het Pools tot veel in staat is.

 

Elżbieta Niemczuk-Weiss
Medeoprichter en Voorzitter

Nederlandse vertaling: Eric Metz

 

Het bestuur van de Sectie Pools:

 

Voorzitter: Elżbieta Niemczuk-Weiss

Docente Pools aan de UvA, taalkundige, columniste

Vicevoorzitter: Magdalena Malada 

Public relations en social media (nevenfunctie- webmaster), vertaalster Pools-Nederlands Taalkunde UvA

Vicevoorzitter: Izabella Soltys

Docente Pools, taal en cultuur, taalkundige

Penningmeester: dr. Teresa Jaskólska-Schothuis

Hoofd Talen Training Centrum

Secretaris en webmaster: Marta van Vliet-Sokołowska

Beëdigd vertaalster/ tolk Pools-Nederlands, Nederlands-Pools