BELEID

De doelen van de Sectie Pools
* de bevordering van de studie van het Pools en het onderwijs daarin
* het behartigen van de belangen van leraren Pools, met uitzondering van juridische procedures
* het organiseren van nascholingscursussen en congressen voor leraren Pools
* het ondersteunen van samenwerking tussen leraren en studenten Pools in Nederland en leraren en studenten Nederlands in Polen
* het bevorderen en ondersteunen van Pools-Nederlandse tweetalige opvoeding door het organiseren van congressen en het verstrekken van informatie aan ouders en onderwijsgevenden
* het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn