LEVENDE TALEN SEKCJA POLSKA

 

Sekcja Polska, najmłodsza sekcja językowa w organizacji Levende Talen zrzeszającej nauczycieli języków w Holandii, powstała 11 kwietnia 2015 r.

Tym samym język polski włączono do języków, które liczą się w społeczeństwie holenderskim i mogą być brane pod uwagę w nauczaniu w tutejszym systemie szkolnictwa.
Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność pracownikom Slawistyki Uniwersytetu Amsterdamskiego na czele z panią profesor Ellen Rutten, a także panu profesorowi Wimowi Honselaarowi za wspieranie od początku naszych starań. Specjalne podziękowania kierujemy do pani dr Alli Peters-Podgajewskiej, która stworzyła pomost pomiędzy organizacją Levende Talen a nową sekcją.
Dziękujemy nauczycielom zrzeszonym w organizacji Levende Talen ze stojącą na czele panią Judith Richters za życzliwe przyjęcie i stworzenie przyjaznej atmosfery od początku naszej współpracy.
Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas wszystkich dużo pracy, by efektywnie popularyzować język polski a z nim polską kulturę, ale mocno wierzymy, że zapał i kreatywność dwu pokoleń miłośników języka polskiego potrafią zdziałać wiele.
Chcemy stać się platformą spotkań licznych organizacji polonijnych działających w Holandii, których celem jest podnoszenie poziomu nauczania i promowanie języka polskiego w tym kraju.
Pragniemy budować szacunek dla naszego języka i kultury w dwujęzycznym dialogu.
Zapraszamy do współpracy.

 

W imieniu Zarządu Sekcji Polskiej:
Elżbieta Niemczuk-Weiss
Współzałożycielka i Przewodnicząca

 

Zarząd Sekcji Polskiej

 

Voorzitter: Elżbieta Niemczuk-Weiss

Docente Pools aan de UvA, taalkundige, columniste

Vicevoorzitter: Magdalena Malada 

Public relations en social media (nevenfunctie- webmaster), vertaalster Pools-Nederlands Taalkunde UvA

Vicevoorzitter: Izabella Soltys

Docente Pools, taal en cultuur, taalkundige

Penningmeester: dr. Teresa Jaskólska-Schothuis

Hoofd Talen Training Centrum

Secretaris en webmaster: Marta van Vliet-Sokołowska

Beëdigd vertaalster/ tolk Pools-Nederlands, Nederlands-Pools