Warsztaty Pani prof. Agaty Roćko BYĆ CZY MIEĆ

Katedra Studiów Rosyjskich i Słowiańskich UvA, Forum Polskich Szkół w Holandii

oraz Sekcja Polska Levende Talen

Z A P R A S Z A J Ą

na warsztaty

Pani prof. Agaty Roćko

BYĆ CZY MIEĆ –

o nauczaniu i rozumieniu polskiej frazeologii

Warsztaty w formie lekcji pokazowej będą o tym, jak rozumieć, wyczuwać, wprowadzać          i stosować związki frazeologiczne.

KIEDY?                  4 grudnia 2019 r., godz. 18.30 – 20.00

GDZIE?                 Uniwersytet Amsterdamski, Spuistraat 134, P.C.H. sala 3.01

DLA KOGO?         nauczycieli języka polskiego jako ojczystego i obcego, tłumaczy, studentów,

wszystkich zainteresowanych bogaceniem i rozwijaniem własnej

polszczyzny

Zgłoszenia do 30 listopada: info@fpsn.nlOgraniczona liczba miejsc.

 

 

Dr hab.Agata Roćko,prof.Instytutu Badań Literackich PAN.

Historyk literatury i kultury XVIII wieku w Pracowni Literatury Oświecenia IBL PAN.

Kierownik Studiów Podyplomowych: Zarządzanie Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej IBL  PAN oraz Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego.

Kierownik  licznych projektów  europejskich w programie Erasmus, autorka programów nauczania w zakresie zarządzania kulturą i glottodydaktyki.

https://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/pracownicy/rocko-agata